creer site web siteweb web designer Home
Home
Home
Home
Home
Home
Hinh Anh
Videos
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Hinh Anh
Videos
Jan 2014
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Tháng Hai Tuần 4
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Dec 1, 2013
Jan 6 2013
CN 4 Mùa Vọng
Tháng 12 Tuần 4
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Tuan Thu Nam Thang 8
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013
Jan 6 2013

Copyright @ 2016 St. Joseph Vietnamese Catholic Church                                                                                                            4929 Sandy Porter Rd - Charlotte NC 28273 - 704.504.0907

ĐOÀN TNTT

TRƯỜNG THIÊN MẪU

CÁC ĐOÀN THỂ

TRANG NHÀ

TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

PHOTOS

VIDEOS

Trang Nhà | Đoàn TNTT | Trường Thiên Mẫu | Đoàn Thể | Tổ Chức | Bản Tin | Photos | Videos

  

PHÚC ÂM HẰNG TUẦN TRÊN ĐÀI SBTN

  

SINH HOẠT TRONG GIÁO XỨ

Tháng Tư

Tháng Hai

Tháng Ba

CN Ngày 4 Tháng 1, 2015

Lễ Hiển Linh

Ai Tìm Thì Sẽ Gặp

Tháng Năm

Tháng Tám

Tháng Sáu

Tháng Bảy

CN Ngày 5 Tháng 7, 2015 

Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội Đón Nhận Ơn Cứu Độ

CN Ngày 2 Tháng 8, 2015 

Hãy Nuôi Dưỡng Linh Hồn

CN Ngày 14 Tháng 6, 2015 

Gieo Lúa Thì Gặt Lúa

CN Ngày 12 Tháng 7, 2015 

Xin Đừng Quên Lý Tưởng Cao Đẹp

CN Ngày 09, Tháng 8, 2015

Hãy Biết Sống Cảm Kích Và Cởi Mở

CN Ngày 21 Tháng 6, 2015
Khi Giông Tố Kéo Đến

CN Ngày 28 Tháng 6, 2015
Khi Quý Ông Rước Chúa Về Nhà

CN Ngày 19 Tháng 7, 2015 

Hãy Biết Nương Tựa Vào Chúa

CN Ngày 26 Tháng 7, 2015 

Hãy Biết Phân Phát Của Ăn Chúa Ban

CN Ngày 6 Tháng 9, 2015 

Ơn Chúa Khôi Phục Cả Xác Lẫn Hồn

CN Ngày 16 Tháng 8, 2015

Lạy Chúa, Tâm Hồn Con Khao Khát Chúa

CN Ngày 23 Tháng 8, 2015 

Chúng Ta Cần Phải Sửa Đổi, Chứ Không Phải Chúa

CN Ngày 11 Tháng 1, 2015

Một Cuộc Sống Đẹp Lòng Chúa

CN Ngày 18 Tháng 1, 2015

Người Môn Đệ Của Chúa Giêsu: Mỗi Người Một Vẻ

CN Ngày 25 Tháng 1, 2015

Nước Thiên Chúa Đang Ở Giữa Chúng Ta

CN Ngày 1 Tháng 2, 2015

Chỉ Có Chúa Giêsu Mới Chiến Thắng Ma Quỷ

CN Ngày 8 Tháng 2, 2015
Ý Nghĩa Của Cầu Nguyện

CN Ngày 15 Tháng 2, 2015
Hãy Tiến Thêm Chút Nữa Để Gần Chúa Hơn

CN Ngày 22 Tháng 2, 2015

Hãy Cùng Với Chúa Giêsu Chiến Thắng Cám Dỗ

CN Ngày 01 Tháng 3, 2015
Đừng Phân Tâm Hãy Tập Trung Vào Chúa Kitô

CN Ngày 08 Tháng 3, 2015

Lòng Tôn Kính Đối Với Nơi Thờ Phượng

CN Ngày 15 Tháng 3, 2015

Hãy Bước Ra Khỏi Bóng Tối Của Tội Lỗi

CN Ngày 22 Tháng 3, 2015

Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Giêsu

CN Ngày 05 Tháng 4, 2015

Hình Ảnh Chúa Giêsu Phục Sinh Ngày Nay

CN Ngày 29 Tháng 3, 2015

Xin Đừng Trói Tay Chúa Giêsu

CN Ngày 12 Tháng 4, 2015

      Bên Trong Khung Cửa Khép

CN Ngày 19 Tháng 4, 2015

Sức Mạnh Của Niềm Tin

CN Ngày 26 Tháng 4, 2015

Nhân Đức Hy Sinh

Tháng Chín

Tháng Mười Hai

Tháng Mười

Tháng Mười Một

CN Ngày 3 Tháng 5, 2015

Hiệp Thông Và Hiệp Nhất

  

CN Ngày 10 Tháng 5, 2015

Những Người Bạn Của Chúa Giêsu

CN Ngày 17 Tháng 5, 2015

khi Thiên Chúa Dẩn Đường

Lễ Thăng Thiên

CN Ngày 24 Tháng 5, 2015

Khi Chúa Thánh Thần Xuất Hiện

CN Ngày 7 Tháng 6, 2015

Bánh Không Men Trở Thành Bánh Cứu Độ

CN Ngày 13 Tháng 9, 2015
Hãy Sẵn Lòng

  

CN Ngày 20 Tháng 9, 2015 

Hãy Biết Đón Nhận

CN Ngày 28 Tháng 9, 2014 

Năng Thuyết Bất Năng Hành

CN Ngày 4 Tháng 10, 2015
Hôn Nhân Và Ly Dị

CN Ngày 11 Tháng 10, 2015 

Đậu Lý Thuyết, Rớt Thực Hành

CN Ngày 18 Tháng 10, 2015 

Phục Vụ Và Cho Đi

CN Ngày 25 Tháng 10, 2015 

Hãy Vững Tâm Đứng Dậy

CN Ngày 1 Tháng 11, 2015

Điều Kiện Để Nên Thánh

CN Ngày 08 Tháng 11, 2015 

Hãy Biết Quảng Đại Trong Mọi Hoàn Cảnh

CN Ngày 15 Tháng 11, 2015

Cây Nghiêng Bên Nào Thì Sẽ Ngả Về Bên Đó

CN Ngày 22 Tháng 11, 2015

Hãy Sống Và Làm Chứng Cho Sự Thật

CN Ngày 7 Tháng 12, 2014

Tiếng Kêu Trong Hoang Địa

CN Ngày 14 Tháng 12, 2014

Hãy Trở Về Bên Chúa

CN Ngày 21 Tháng 21, 2014

Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

CN Ngày 28 Tháng 12, 2014

 Hãy Noi Gương Lành Của Ông Simêon

Lễ Thánh Gia Thất

Tường Thuật Khóa 657 CTTTHNGĐ
Tháng 6, 2016

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu

Ngày 11 Tháng 6, 2017

Thánh Lễ Thêm Sức
Ngày 31 Tháng 5, 2015

Giáo Dân Dân Tộc Mừng Lễ Bổn Mạng - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, CN Ngày 14/08/2016

Phát Thực Phẩm Khô Cho Người Vô Gia Cư

Ngày 21 Tháng 11, 2016

Thứ Sáu Tuần Thánh

Ngày 03 Tháng 04, 2015

Kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam
Ngày 24 Tháng 11, 2016

Giáo Dân Dân Tộc Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

CN Ngày 16 Tháng 8, 2015

Rước Kiệu Và Thánh Lễ Tháng Đức Mẹ Mân Côi

CN Ngày 02 Tháng 10, 2016

Ðoàn Liên Minh Thánh Tâm Mừng Lễ Bổn Mạng

CN Ngày 14 Tháng 6, 2015

Thứ Sáu Tuần Thánh-2016
Tưởng Niệm Chúa Tử Nạn

CTTT Hôn Nhân Gia Đình
Picnic Gia Đình

CN Ngày 12 Tháng 7, 2015

Tháng Một

  

CN Ngày 30 Tháng 8, 2015

Tay Sạch Và Lòng Ngay

  

Hội Các Bà Mẹ Mừng Lễ Bổn Mạng

CN Ngày 28 Tháng 8, 2016

Giáo Xứ Thánh Giuse Đón Tiếp Cơ Quan Thiện Nguyện Công Giáo Hoa Kỳ

CN Ngày 5 Tháng 10, 2014

Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo
Việt-Nam
Ngày 26 Tháng 11, 2015

CN Ngày 29 Tháng 11, 2015

Hãy Luôn Trông Cậy Chúa

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 2015

  

CN Ngày 31 Tháng 5, 2015

khuôn Mẫu Chúa Ba Ngôi Trong Đời Sống Hằng Ngày