Home
Home
Home
Home
Home
Home
Hinh Anh
Videos
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Hinh Anh
Videos


Ý CHỈ CHUNG:

Xin Ơn cho Những Người Cao Niên – Để thành phần cao niên, được gia đình và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết xử dụng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình mà truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.

Ý CHỈ TRUYỀN GIÁO:

Cầu cho các tôn giáo thiểu số tại Á Châu: Xin cho các Kitô Hữu, cũng như các tín đồ của các tôn giáo thiểu số tại Á Châu có thể sống niềm tin của họ trong sự tự do.

THÔNG BÁO-ANNOUNCEMENTS

  

THÁNH LỄ - MASS SCHEDULE


Chúng tôi rất hân hạnh chào mừng quý vị đến với Giáo Xứ Thánh Giuse, Giáo Phận Charlotte, Bang North Carolina. Chúng tôi hy vọng qua trang mạng này quý vị sẽ có được những thông tin cập nhật về những sinh hoạt của giáo xứ, những giờ Lễ và các Bí Tích, cũng như những hình ảnh sinh hoạt và những đoạn videos suy niệm Phúc Âm hằng tuần...

Thân mến,
Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, Chánh Xứ

Trang Nhà | Đoàn TNTT | Trường Thiên Mẫu | Đoàn Thể | Tổ Chức | Bản Tin | Photos | Videos

ĐOÀN TNTT

TRƯỜNG THIÊN MẪU

CÁC ĐOÀN THỂ

TRANG NHÀ

TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

PHOTOS

VIDEOS


BÍ TÍCH GIẢI TỘI


Thứ Ba - Thứ Bảy:

từ 5:00PM - 5:45PM

và theo hẹn


Chúa Nhật cuối

tháng sau Thánh

Lễ 12:30PM


BÍ TÍCH RỬA TỘI


Mỗi Thứ Bảy Đầu

Tháng vào lúc 8:30AM và 12:00PM


Xin ghi danh với

văn phòng Giáo Xứ


BÍ TÍCH XỨC DẦU


Xin liên lạc trực tiếp với Cha Xứ  704-504-0907


BÍ TÍCH HÔN PHỐI


Xin lấy hẹn để gặp Cha Xứ 6 tháng trước lễ

Thành Hôn


RECONCILIATION


Tuesday - Saturday
5:00PM - 5:45PM and

with appointment


Last Sunday of the month after 12:30PM mass


ANOINTING


Please contact the

Pastor at 704-504-0907


MARRIAGE


Please contact the
Pastor at least 6 months before your wedding date


BAPTISM


First Saturday of the month at 8:30AM and 12:00PM


Please register with the Parish office

  

CÁC PHÉP BÍ TÍCH - SACRAMENTS

  

 PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

  

Thứ Ba - Thứ Sáu                                           
6:00 PM: Thánh Lễ                                            

Thứ Bảy                                                          
6:00 PM:  Thánh Lễ Nhất Chúa Nhật                 

Chúa Nhật                                                       
8:30 AM:  Thánh Lễ Nhì                                    
10:30 AM: Thánh Lễ Ba                                    
12:30 PM: Thánh Lễ
Tư (Tiếng Anh)                 

Lễ Buộc Trong Tuần                                      
7:30 AM, 12:00 PM, 7:00 PM

Tuesday – Friday
6:00 PM

Saturday
6:00 PM Sunday Mass

Sunday
8:30 AM
10:30 AM
12:30 PM (English Mass)

Holy Days Of Obligation
7:30 AM, 12:00 PM, 7:00 PM

Copyright @ 2014 St. Joseph Vietnamese Catholic Church                                                                                                              4929 Sandy Porter Rd - Charlotte NC 28273 - 704.504.0907

 Ý CHỈ CẦU NGUYỆN

  

  

Copyright @ 2016 St. Joseph Vietnamese Catholic Church                                                                                                               4929 Sandy Porter Rd - Charlotte NC 28273 - 704.504.0907

  

  

  

 PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

  

 PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

  

 LỜI NGỎ

Thông Báo - Announcements